Συμμετοχές Cumana / Athens Video Dance Project 2020

Οι συμμετοχές της Cumana στο AVDP 2020:

EVERY DAY LOOPS (HALL)

Emmanuela Pechynaki / Costas Zangao | Direction: Cumana Film Experiment | Choreography: EmmanuelaPechynaki / Costas Zangao |GR| 2′

https://vimeo.com/308827282

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1              

19:30-20:30 -GREEK SHORT FILMS >CINEMA

Marina Tsapekou | Direction: Cumana Film Experiment | Choreography: Marina Tsapekou |GR| 2′

https://vimeo.com/301486744